Mācību gads sākas 2021. gada 1. septembrī.

Noteikumi par 2021./2022. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku

Mācību gads sākas 2021. gada 1. septembrī.

 • 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2022. gada 31. maijā.
 • 9. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2022. gada 14. jūnijā.
 • 12. klases izglītojamiem mācību gads beidzas 2022. gada 21. jūnijā.

Mācību gadā ir divi semestri:

 • pirmais semestris ilgst no 2021. gada 1. septembra līdz 2021. gada 21. decembrim;
 • otrais semestris ilgst:
  • 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2022. gada 5. janvāra līdz 2022. gada 31. maijam;
  •  9. klases izglītojamiem – no 2022. gada 5. janvāra līdz 2022. gada 14. jūnijam;
  • 12. klases izglītojamiem – no 2022. gada 5. janvāra līdz 2022. gada 21. jūnijam.

Izglītojamiem ir šādi brīvdienu laiki:

 • rudens brīvdienas – no 2021. gada 18. oktobra līdz 2021. gada 22. oktobrim;
 • ziemas brīvdienas – no 2021. gada 22. decembra līdz 2022. gada 4. janvārim;
 • pavasara brīvdienas 1.–11. klases izglītojamiem – no 2022. gada 14. marta līdz 2022. gada 18. martam;
 • pavasara brīvdienas 12. klases izglītojamiem – no 2022. gada 21. marta līdz 2022. gada 25. martam;
 • vasaras brīvdienas 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem – no 2022. gada 1. jūnija līdz 2022. gada 31. augustam.

Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases izglītojamiem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī.

Ja mācību gada laikā iestājas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ vismaz vienu nedēļu nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes vadītājs pēc saskaņošanas ar dibinātāju ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem.