2018./2019. mācību gads.

Brīvlaiki:

  • Vasaras brīvdienas (1.-8. un 10.-11. klasei): 2019. gada 3. jūnijs — 30. augusts.
  • Papildu brīvdienas vienas nedēļas garumā 1. klasei otrajā semestrī (katra skola nosaka individuāli).

2018./19. mācību gads: 2018. gada 3. septembris — 2019. gada 31. maijs (1.-8. klasei un 10.-11. klasei).

9. klasei mācības beidzas 2019. gada 17. maijā, bet mācību gads pēc pārbaudījumu nokārtošanas — 2019. gada 14. jūnijā.

12. klasei mācības beidzas 2019. gada 17. maijā, bet mācību gads pēc pārbaudījumu nokārtošanas — 2019. gada 21. jūnijā.

Tiem 9. un 12. klašu skolēniem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beidzas 2019. gada 31. maijā.

Brīvlaiki: (2019./2020. māc.g.)