VISC aicina ikvienu skolotāju sniegt viedokli par pilnveidoto mācību saturu un izglītības satura plānošanas principiem vispārējā vidējā izglītībā

VISC e-mācību (moodle) vidē, kas pieejama pilsētu un novadu mācību jomu koordinatoriem, projekts “Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs” ir ievietojis darba versijas ar skolēniem sasniedzamajiem rezultātiem visās mācību jomās. 
Aicinām ikvienu Latvijas skolotāju sazināties ar sava novada vai pilsētas mācību jomu koordinatoru un aktīvi iesaistīties vidusskolas mācību satura un plānošanas principu sabiedriskajā apspriešanā, izsakot savu viedokli un sniedzot konkrētus priekšlikumus, līdz šī gada 8.martam!

2018./2019. mācību gads.

Brīvlaiki:

 • Pavasara brīvdienas 1.–11. klasei: 2019. gada 11-15. marts
 • Pavasara brīvdienas 12. klasei: 2019. gada 18.-22. marts
 • Vasaras brīvdienas (1.-8. un 10.-11. klasei): 2019. gada 3. jūnijs — 30. augusts.
 • Papildu brīvdienas vienas nedēļas garumā 1. klasei otrajā semestrī (katra skola nosaka individuāli).
 • 2018./19. mācību gads: 2018. gada 3. septembris — 2019. gada 31. maijs (1.-8. klasei un 10.-11. klasei).

  9. klasei mācības beidzas 2019. gada 17. maijā, bet mācību gads pēc pārbaudījumu nokārtošanas — 2019. gada 14. jūnijā.

  12. klasei mācības beidzas 2019. gada 17. maijā, bet mācību gads pēc pārbaudījumu nokārtošanas — 2019. gada 21. jūnijā.

  Tiem 9. un 12. klašu skolēniem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beidzas 2019. gada 31. maijā.

  Brīvlaiki: (2019./2020. māc.g.)